badanie jakości warzyw i owoców nieskuteczne

Badanie truskawek według danych Najwyższej Izby Kontroli trwa – 43 dni (raport ➀ strona 13). Mogłoby być inaczej. Nieco dalej w przytoczonym tekście znajdziemy informację, że w najlepiej wyposażonym warszawskim laboratorium trwa ono 1 dzień (str. 53).

Długotrwałe badania uniemożliwiają jakąkolwiek kontrolę instytucjonalną nad jakością warzyw i owoców sprzedawanych w naszym kraju. Wycofanie niebezpiecznej żywności z obrotu jest niemożliwe. Według NIK w 75% przypadków płody rolne w czasie oczekiwania na wyniki badań zebrano z pola i sprzedano, w tym w większości przypadków sprzedaży dokonano w obrocie bezfakturowym, bez możliwości identyfikacji odbiorców i wycofania płodów rolnych z obrotu.

GIS informuje na swojej stronie ➁ o wycofaniu partii produktów, ale warzyw i owoców tam nie znajdziemy z wyżej wymienionego powodu.

skażenie ponad połowy żywności pozostałością pestycydów

Odsetek badanej żywności skażonej pozostałościami pestycydów to aż 52%, w 4% ➂ (w raporcie str. 13 jest to 2%) przekroczenie zanotowano na najwyższym poziomie.
Pozostaje wybrać wypróbowaną drogę nieprzeprowadzania testów i tłumaczenia sytuacji brakami kadrowymi, sprzętowymi itd Statystyki są alarmujące – liczba pobranych próbek żywności w Polsce to zaledwie 5,8 (na 100 tys mieszkańców w 2015), na Cyprze (skąd importujemy młode ziemniaki) 80,8 pobranych próbek, średnia w UE 16,4 przeprowadzanych badań.

dieta roślinna także nie zapewni zdrowia

W opinii najwyższego organu kontroli państwowej: funkcjonujący system nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin nie chronił w pełni zarówno producentów żywności pochodzenia roślinnego, jak i jej konsumentów. Nie możemy wierzyć w dobre intencje importerów, sprzedawców, nawet konwencjonalnych rolników – ich celem jest zysk. Ochrona roślin jest priorytetem, dbałość o zdrowie kupującego produkt połowie producentów nie przechodzi nawet przez myśl. Nie dziwi mnie w tym kontekście dramat, który przeżywali klienci zakładów nawozowych, kiedy ogłoszono zatrzymanie produkcji. Sprzedaż środków ochrony roślin wzrosła o 12,6% (2016), a powierzchnia upraw wzrosła zaledwie o 1,5%.
Dlatego albo truskawki z certyfikowanego gospodarstwa – i w tym przypadku, podróżującym na południowy-wschód polecamy ekologiczne – czyli certyfikowane – gospodarstwo Biorzeczka, albo z własnego krzaczka. Innej opcji nie ma.

kwitnące truskawki

  1. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA OBROTU ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN Informacja o wynikach kontroli Delegatura w Łodzi LLO.430.004.2019 Nr ewid. 174/2019/P/19/086/LLO
  2. https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenia
  3. ttps://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-obrotu-srodkami-ochrony-roslin.html