Każdy certyfikat można kupić. Ileż razy słyszałam lub czytałam ten „argument”. Analogicznie – idąc do laboratorium analiz, płacę więc za odpowiadające mi/zamówione wyniki? Opłata nie jest wnoszona za wykonanie badania – odczynniki, pracę ludzi, wyposażenie laboratoriów?

Zapraszam do pasjonującej lektury dotyczącej grzybów. U nas krótkie podsumowanie przed zamówieniem certyfikowanych pieczarek, boczniaków i shiitake. A na początek trochę niezbędnych informacji.

pomiot ptasi

Pomiot ptasi lub obornik drobiowy to mieszanina wydalin hodowanego drobiu i ściółki. 1

Jego zawartość zależy od gatunku ptaków, ale także od  utrzymania stada np. zabiegów weterynaryjnych, sposobu żywienia. Przez cały okres tuczu w hodowli przemysłowej podaje się ptakom antybiotyki zapobiegawczo przeciwko pierwotniakom (kokcydiozie)

Stwierdzone występowanie pozostałości kokcydiostatyków, metali ciężkich, powyżej dopuszczalnych wartości, ogranicza w znacznym stopniu wykorzystanie.
Dlaczego nie uniemożliwia wykorzystania?

PTP – potencjalnie toksyczne pierwiastki

Zaliczamy do tej grupy m. in. kadm, arsen, ołów. PTP często można znaleźć w paszach dla drobiu stymulują bowiem wzrost i wspierają terapię chorób. Co oczywiste PTP przechodzą do pomiotu, a z niego do ziemi lub innego podłoża, skąd prosta droga do roślin. Trzeba pamiętać o naturalnej bioakumulacji zachodzącej w każdym organizmie. Zarówno roślina kumuluje PTP jeśli jest zasilana nawozem w którym są te pierwiastki, jak i organizm ludzki, który żywi się tymi roślinami.

Nie jest żadnym pocieszeniem w przypadku grzybów stwierdzenie – Opisane zagrożenia dotyczą jednak tylko tych sytuacji, w których pomiot jest wielokrotnie i systematycznie stosowany jako nawóz. Jeżeli trafia na pole raz na 4 lata. 2

ad rem czyli do grzybów

Producenci grzybów pytanie o podłoże na którym prowadzone są uprawy jak na razie milczą. Czytam tylko zapewnienie, że nasza uprawa jest w pełni ekologiczna. W witrynie widzę jednak certyfikat GLOBALG.A.P (Good Agricultural Practice tzn. Dobre Praktyki Rolnicze ), który nie jest tożsamy z żywnością ekologiczną. Dobre praktyki można postawić na równi ze zintegrowaną produkcją, gdzie np. środki ochrony roślin są dozwolone, ale ich użycie zależy od rolnika, który winien przestrzegać terminów, karencji itp.

Szczęśliwie, stosując Dobre Praktyki Rolnicze, powyższy producent używa wysokich temperatur w celu dezynfekcji i stosuje naturalną ochronę roślin, kolejny produkuje własne podłoże. Szczegóły są jednak dla nas nadal tajemnicą.

kompozycja z grzybów shiitake, boczniaków i brązowych pieczarek
© foto Anna Cerzniewska

na pewno chcesz jeść konwencjonalne pieczarki?

Wracając do grzybów w uprawach konwencjonalnych – podłoże stanowi słoma, suplement odżywczy (GMO), gips (?), pomiot kurzy z przemysłowych kurników.
Na „szczęście” pomieszczenia, podłoże i uprawy są dezynfekowane kolejno:

  • formaliną
  • insektycydem
  • fungicydem
  • grzyby są też wybielane np. chlorem

Po trzech następujących po sobie zbiorach jeszcze tylko wyjałowienie podłoża i może ono trafić jako… nawóz do niczego nieświadomych odbiorców.


1 https://iung.pl/dpr/nawozy_naturalne_rodzaje.html

2 https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/pomiot-ptasi-cenny-nawoz,112700.html