Po ascetycznie zielonym lipcu, rozpasane kolory sierpnia. Rośliny krótkiego dnia chwilowo odchodzą. Te, dojrzewające dłużej mają swój czas. Trzeba go chwytać, bo szybko przemija!