pojemnik czarny na odpady zmieszane

less waste odpady zmieszane

Odnoszę wrażenie, że obecnie śmieci zarządzają nami, nie na odwrót. Częstotliwość odbioru różnych frakcji odpadów zwiększa się znacznie w sezonie letnim, dochodzą terminy mycia pojemników. W efekcie w widoku miesiąca w kalendarzu przeważa kolor nadany Wydarzeniom Śmieciowym. Bez kalendarza czy używania apki, pozostaje śledzenie ruchu pojemników u sąsiadów.

Skip to content